Fundación Amigos de Galicia cumpre o seu cometido de cubrir as necesidades básicas e a integración social e laboral das persoas carentes de recursos económicos residentes en Galicia, grazas á colaboración de Entidades Públicas como a Xunta de Galicia, os Fondos Europeos de Loita contra a Pobreza, o Goberno de España, as Deputacións, e os Concellos, e dunha maneira especial, os Servizos Sociais. Resulta iprescindible tamén a iniciativa de particulares e empresas, sendo estes os Patrono/as que forman a Fundación Amigos de Galicia.

 

Fonte: Memoria Anual 2016

Entidades Públicas

Entidades Públicas que colaboran coa actividades da Fundación Amigos de Galicia, Programas, etc.

Doazóns

Todas as doazóns irán destinadas a cubrir as necesidades básicas dos/as nosos/as usuarios/as. 

Colabora dende 1€

Fai as túas compras e colabora!

Redes Sociais

Tweets de Fund.AmigosdeGalicia @AmigosdeGalicia

Contacto:

Santiago de Compostela

Avda. de Lugo, nº 115

C.P. 15702 Santiago 

A Coruña

Teléfono:

610475763

 

Vilagarcía de Arousa

Avda. López Ballesteros, nº9

C.P. 36600  Vilagarcía 

Pontevedra

Teléfono:

610 475 431

 

Ourense

Avda.de Portugal, 59

C.P. 32002 Ourense

Ourense

Teléfono:

988 54 60 68

 

 

Fax:

901 707 205

 

traballosocial@fundacionamigosdegalicia.org

informacion@fundacionamigosdegalicia.org

orientacion@fundacionamigosdegalicia.org

comunicacion@fundacionamigosdegalicia.org

Recomendar esta página en: